FOOTBALL SUMMER SALE - 25%-75% off on Football Boots & Fanshop Products! KØB NU

VILKÅR OG BETINGELSER
Topforsport s.r.o.
Topforsport s.r.o.
ID: 29213291
VAT ID: CZ29213291
med hovedkontor i Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Tjekkiet, selskab optaget i handelsregistret, der føres af den regionale domstol i Brno, sektion C, post 66187 (16.4.2010)

Netbutik: 11teamsports.dk

E-mail: info@11teamsports.dk

Telefon:

Disse vilkår og betingelser for Topforsport s.r.o. for salg af varer og tjenester gælder for onlinebutikken, der er placeret på hjemmesiden 11teamsports.dk og består af følgende artikler:::

Artikel 1. - Generelle bestemmelser
Artikel 2. - Bestilling af varer - Priser, betaling og levering
Artikel 3. a - Afbestillingspolitik
Artikel 3. b - Fortrydelse af købsaftalen indgået ved hjælp af fjernkommunikation
Artikel 4. a - Garantibetingelser
Artikel 4. b - Reklamationspolitik
Artikel 5. - Andre bestemmelser
Artikel 6. - Yderligere ydede tjenester og særlige kategorier af varer
Artikel 7. - Afsluttende bestemmelser

Artikel 1.
Generelle bestemmelser

 1. Sælger er det kommercielle firma Topforsport s.r.o., ID: 29213291, VAT ID: CZ29213291; med hovedkvarter i Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Tjekkiet, blev virksomheden optaget i handelsregistret, der føres af den regionale domstol i Brno, afdeling C, post 66187; stiftelsesdato: 16.04.2010 (i det følgende benævnt “Sælger”).
 2. Netbutikken drives af Sælger på hjemmesiden www.11teamsports.dk (herefter benævnt „E-shoppen“), gennem butikkens webgrænseflade (herefter benævnt "Grænsefladen").
 3. Disse vilkår og betingelser regulerer gensidige rettigheder og forpligtelser for de parter, der indgår købsaftalen (herefter benævnt "Købsaftalen") der er indgået mellem Sælger og enhver fysisk person, der bestiller produkter eller tjenester (herefter benævnt "Køber" eller. "dig") gennem sælgerens e-shop. Som sådan udgør disse vilkår og betingelser sammen med fortrolighedspolitikken en uadskillelig del af købsaftalen.
 4. Ved at bruge E-shoppen accepterer Køber Privatlivspolitikken, som gælder for alle oplysninger, der sendes til Sælger via grænsefladen, og som kan indsamles under denne operation i henhold til gældende love. Den fulde politik kan ses HER.
 5. Ved at afgive en ordre bekræfter Køber alle følgende (a-d): de

      (a) er myndige eller har modtaget værgetilladelse til at afgive en ordre,
      (b) er bekendt med disse vilkår og betingelser sammen med eventuelle understøttende dokumenter,
      (c) have kapacitet til at indgå en juridisk bindende aftale og
      (d) samtykke til indsamling og behandling af personoplysninger i det omfang, emnet for den indgåede købsaftale udføres.

Artikel 2.
Bestilling af produkter - Pris, betaling og levering

 1. Grænsefladen giver information om leverede varer og tjenester, herunder priserne på individuelle produkter. Priserne er angivet inklusive moms og alle relaterede gebyrer.
 2. Enhver præsentation af varer på grænsefladen er udelukkende til orientering, og sælger er ikke forpligtet til at indgå købsaftalen for sådanne varer.
 3. Priserne på produkter er gyldige fra det øjeblik, ordren er afgivet, undtagen annullering foretaget af Sælger (se artikel 3.a Annulleringspolitik).
 4. Leveringsmetoder og deres vilkår er specificeret i afsnittet "Forsendelse og betaling"i grænsefladen. Levering arrangeres af Sælger på EU's område. Forsendelsesomkostninger kan variere afhængigt af forsendelsesmetoden. Den specifikke leveringsmetode vælges af køberen med den aktuelle prisliste tilgængelig i sektionen "Kurv".
 5. Alle tilgængelige betalingsmetoder er specificeret i afsnittet "Forsendelse og betaling" i grænsefladen. Sælger accepterer ikke andre betalingsmetoder end dem, der er angivet i ovennævnte afsnit og tilgængelige i “Kurv” og vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader, der kan resultere i, at køber forsøger at betale på anden måde.
 6. Køber er indforstået med brugen af fjernkommunikationsmidler i forbindelse med indgåelse af Købsaftalen, og Sælger er ikke ansvarlig for de omkostninger, der opstår for Køber i forbindelse med brug af fjernkommunikationsmidler i forbindelse med indgåelse af Købsaftalen (omkostninger pr. Internetforbindelse, telefongebyrer osv.).
 7. For at bestille produkter udfylder køber bestillingsformularen i sektionen “Kurv” i grænsefladen. Bestillingsformularen indeholder især oplysningerne vedrørende (a-d):

      (a) bestilte produkter (Køber tilføjer varer til den elektroniske "Kurv" på grænsefladen og kan vælge yderligere tjenester i Kurv),
      (b) betalingsmetode for købesummen,
      (c) den ønskede leveringsmetode med tilhørende omkostninger og
      (d) yderligere tjenester (hvis relevant) og relaterede omkostninger

(herefter benævnt "Ordren" eller "afgivelse af en ordre").

 1. Købsaftalen træder i kraft i det øjeblik, Køber modtager "ordrebekræftelsen" e-mail fra Sælger sammen med understøttende dokumenter i deres permanente form. Understøttende dokumenter kan inspiceres på følgende sider:Vilkår og betingelser, Privatlivspolitik
 2. Køber kan også være i stand til at afgive Ordren via e-mail, telefon eller andre fjernkommunikationsmidler i henhold til vilkår specificeret på grænsefladen. Uanset den måde, hvorpå Ordren blev afgivet, er den kun gyldig ved modtagelse af "ordrebekræftelsen" e-mail fra Sælger (se artikel 2. (8)).
 3. Køber skal til sælger betale købsprisen for produkterne samt omkostninger til emballering og levering med det fastsatte beløb, medmindre andet er udtrykkeligt anført.
 4. I tilfælde af forsinkelse i forsendelsen vil Køber blive informeret herom via e-mail. Ellers vil køber modtage en e-mail, der bekræfter, at deres ordre er afsendt.
 5. Forud for afsendelsen af ordren er køberen i stand til at kontrollere og ændre de personlige oplysninger, der er indtastet i ordren, så de kan rette eventuelle fejl, der er opstået under udfyldning af ordreformularen eller endda annullere ordren (se artikel 3.a Annullering politik). Sælger vil ikke holdes ansvarlig for ikke at modtage eller ikke acceptere ordren eller for at modtage ukorrekte oplysninger, uanset om de er givet bevidst eller utilsigtet.
 6. Køber accepterer, at Sælger kan annoncere "Gave med køb". markedsføringskampagner. Reglerne for disse kampagner kan findes HER. I så fald udgør disse regler en integreret del af vilkårene og betingelserne.
 7. Sælger kan udstede følgende rabatkoder til købere (a-b):

      (a) "Værdirabatkode"giver registrerede og loggede købere ret til at anvende en fast værdirabat, når de afgiver deres ordre. Når koden er aktiv, vil købsprisen blive reduceret med den angivne faste værdi af rabatten. I tilfælde af anvendelse af koden til køb af flere varer, vil rabatten blive anvendt for hver vare separat og i forhold til dens bidrag til købsprisen for bestilte varer.
      (b) "Procentrabatkode"giver registrerede og loggede købere ret til at anvende en procentvis rabat, når de afgiver deres ordre. Når koden er aktiv, vil prisen på varer blive reduceret i forhold til den angivne procentdel af rabatten.

Rabatkoden aktiveres ved at indtaste den i feltet "Indsæt ny rabatkode," i Kurven eller mine rabatkode i brugerprofilen. Rabatter ydet af Sælger til Køber kan ikke kombineres med hinanden.

 1. Køber erhverver ejendomsretten til varerne ved både at betale den fulde købesum for varerne og overtage dem fra Sælger eller efter gensidig aftalt tredjemand.

Artikel 3.a
Annulleringsregler

 1. Køber kan annullere Ordren via telefon (+420 222 74 64 24) eller e-mail e-mail indtil det tidspunkt, hvor Sælger arrangerer transport til Køber. Sørg for at angive ordrenummeret i den skriftlige annullering. Ordrenummeret er angivet i ordrebekræftelsen, sendt til den oplyste e-mailadresse efter accept af Ordren og for ordreoversigt i Købers brugerprofil (se Privatlivspolitik for mere om brugerprofiler).
 2. Sælger forbeholder sig ret til at annullere Ordren eller dens dele i ethvert af følgende tilfælde (a-e):

      (a) varerne ikke længere fremstilles eller leveres;
      (b) leverandøren har ændret prisen væsentligt;
      i tilfælde af en tilsyneladende fejl i varens pris (dvs. prisen afviger naturligvis fra den sædvanlige pris for denne type produkter). En tilsyneladende fejl i varens pris er for eksempel en pris, der er 60% lavere end den sædvanlige pris for denne type produkter;
      (d) forudsat at faktureringsoplysningerne ikke er korrekte eller ikke kan verificeres;
      (e) Sælger leverer ikke til den angivne leveringsadresse.
Hvis en sådan situation opstår, skal Sælger straks informere Køber for at blive enige om yderligere handling..

 1. Kommercielt videresalg af varer, der tilbydes af Top4Sport, er ikke tilladt. Sælger forbeholder sig retten til ikke at acceptere Ordren eller til at træde tilbage fra Købsaftalen, hvis de bliver opmærksomme på, at Køber har til hensigt at videresælge varerne kommercielt.

Artikel 3.b
Fortrydelse af Købsaftalen indgået ved hjælp af fjernkommunikation

 1. Køber er berettiget til, helt eller delvist, at fortryde Købsaftalen uden angivelse af grund inden for 30 dage fra levering af varerne til denne eller en tredjepart (udover fragtføreren) angivet af Køber. Køber skal sende meddelelsen om fortrydelse til Sælger inden for denne frist. Køber skal herefter returnere varen til Sælger uden unødig forsinkelse, senest inden 14 dage efter fortrydelse af Købsaftalen.
 2. Til fortrydelse af Købsaftalen kan Køber bruge den skabelon, som Sælger har leveret, og som udgør et bilag til disse Vilkår og Betingelser (se bilag I). Vi anbefaler at fortryde på en sådan måde, at Køber sender en utvetydig meddelelse til info@11teamsports.dk.
 3. Sælger skal returnere pengene til Køber inden for 14 dage efter Købers fortrydelse af Købsaftalen, dog tidligst ved Sælgers modtagelse af de returnerede varer.
 4. Ved returnering af varer bestilt med en rabatkode, refunderes kun det betalte beløb pr. returnerede vare til Køber (se artikel 2.(14)).
 5. Udover tilbagebetaling af købesummen er køber i tilfælde af fuldstændig fortrydelse berettiget til tilbagebetaling af omkostninger i forbindelse med levering af varerne, dog til maksimumsprisen for den billigste transport, som sælger tilbyder. Omkostningerne forbundet med returnering af varerne afholdes af køber.
 6. Køberen anerkender, at de må blandt andet ikke trække sig tilbage (a-d):

      (a) fra Købsaftalen for levering af varer, der er tilpasset efter Købers ønsker;
      (b) fra købsaftalen for levering af varer, der er genstand for hurtig forringelse, samt varer, der var uigenkaldeligt blandet med andre varer efter levering;
      (c) fra købsaftalen for levering af forseglede varer, som er udtaget af forbrugeren, og som ikke kan returneres af hygiejniske årsager;
      (d) fra Købsaftalen for levering af digitale produkter, hvis adgangen til det digitale produkt er påbegyndt.

 1. Fortrydelse af købsaftalen kan nægtes, hvis varerne er købt af en iværksætter eller en juridisk enhed. I sådanne tilfælde finder de relevante bestemmelser i civilloven anvendelse.
 2. Køber anerkender, at såfremt de returnerede varer er beskadiget, brugt uden for rammerne af bestemmelse af deres påtænkte anvendelse eller endda delvist forbrugt, opstår retten til erstatning for opstået skade til Sælger over for Køber. Køber anerkender, at kompensationsbeløbet vil blive fastsat af Sælger med hensyn til de returnerede varers stand, og såfremt varerne af Sælger vurderes at være usælgelige, kan erstatningskravet ensidigt modregnes af Sælger i Købers krav på tilbagebetaling af købesummen.
 3. Hvis Køber giver samtykke til at overtage en gratis gave sammen med de købte varer, og køber trækker sig fra Købsaftalen, skal Køber returnere gaven sammen med varerne til Sælger. I modsat fald er Sælger berettiget til ensidigt at modregne værdien af enhver gave, der ikke er returneret, i Købers ret til tilbagebetaling af købesummen (se artikel 2.(15)).

Artikel 4.a
Garantibetingelser

 1. Alle spørgsmål, der ikke er reguleret heri, er underlagt den civile lovbog og lov om forbrugerbeskyttelse, som ændret.
 2. I tilfælde af at produkterne er købt inden for rammerne af erhvervslivet, er reklamationerne underlagt de gældende bestemmelser i Civil Code, som ændret.
 3. Køber bør ikke acceptere en beskadiget pakke fra transportøren og skal i stedet kontakte sælgers kundeserviceafdeling. I tilfælde af at den beskadigede pakke overtages, skal reklamationen afgøres med fragtmanden.
 4. Ved accept af en pakke skal Køber kontrollere varerne uden unødig forsinkelse og indberette potentielle mangler skriftligt, inden for 24 timer, om muligt inklusive foto- eller videodokumentation, til e-mailadressen info@11teamsports.dk. Metoden til beskrivelse af defekten og andre nødvendige oplysninger er specificeret i artikel 4. b reklamationspolitik.
 5. Sælger hæfter over for køber for, at varen er fejlfri ved overtagelsen. Sælger garanterer især over for Køber, at på tidspunktet for Købers accept af varerne (a-e):

      (a) varerne har de egenskaber, der er fastsat mellem parterne; hvis en sådan bestemmelse mangler, har varerne de egenskaber, der er beskrevet af Sælger eller producent eller dem, som Køber forventer med hensyn til varens beskaffenhed og på baggrund af annoncering fra Sælger eller producent;
      (b) varerne er egnede til det formål, som sælger har erklæret eller det formål, som sådanne varer typisk bruges til;
      (c) varernes kvalitet og design er i overensstemmelse med den foreskrevne prøve eller skabelon, hvis kvaliteten eller designet er bestemt i henhold til en foreskrevet prøve eller skabelon;
      (d) varernes mængde, størrelse eller vægt er som efterspurgt;
      (e) varerne overholder krav i lovbestemmelser

 1. Bestemmelserne i ovenstående stykke gælder ikke for en mangel ved varer solgt til en lavere pris på grund af en sådan mangel, for almindelig slitage forårsaget af normal brug, for brugte varer for en mangel svarende til graden af slid på tidspunktet for købers accept, eller hvis det følger af varens art.
 2. Retten til mangelfuld opfyldelse gælder ikke for mangler, der er opstået som følge af brug i strid med brugsanvisningen, mangler, der stammer fra mekaniske skader eller naturlige elementer. Reklamation kan således kun gøres gældende over fejl, der skyldes en materialefejl eller en fejlagtig fremstillingsteknik.
 3. Sælger er ikke ansvarlig for skader forårsaget af en funktion eller fejl i produktet.
 4. Køber er berettiget til at gøre krav på ansvar for mangler ved forbrugsvarer inden for 24 måneder efter varens accept; denne periode kan forlænges med en erklæring på garantikortet. Hvis garantiperioden forlænges, skal Sælger fastlægge vilkårene og omfanget af den udvidede garanti i garantikortet. I tilfælde af at et garantibevis ikke findes, skal skattedokumentet (fakturaen) tjene samme formål.
 5. Det tidspunkt, hvor en reklamation fremsættes, er det tidspunkt, hvor Sælger modtager de påberåbte varer fra Køber.
 6. I tilfælde af en uberettiget og derfor afvist klage, accepterer Køber at betale Sælgers rimeligt forbrugte omkostninger forbundet med klageproceduren ud over den normale afviklingsmetode (især omkostningerne til sin egen ekspertudtalelse, omkostningerne til juridisk repræsentation, etc.). Køberens ret til at betale omkostningerne i forbindelse med en vellykket klageprocedure er underlagt de gældende bestemmelser i civilloven.

Artikel 4.b
Reklamationspolitik

 1. I tilfælde af reklamation vedrørende varer købt hos Topforsport s.r.o., rådes Køber til at gå frem i henhold til DISSE instruktioner; eller vores anbefalinger:
  • Send først en e-mail med produktets navn, ordrenummer og detaljeret beskrivelse af årsagen til reklamationen til info@11teamsports.dk. Vores kundeserviceafdeling hjælper dig gerne med at udfylde en online reklamationsformular eller informere dig om alternative trin, du skal følge.
  • Send de anmeldte varer, sammen med det genererede reklamationsnummer, til den lokale adresse, der er angivet i afsnittet“ Reklamation” i E-shoppen.
  • Lever venligst alle komponenter, der kan relatere til den påståede defekt, sammen med varerne, angiv en nøjagtig beskrivelse af defekten eller i givet fald bevis for defekten, der opstår på et uregelmæssigt grundlag, kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse), angivelse af rettigheder, som du ønsker at gøre gældende i forbindelse med reklamationen, kvittering (kopi) og/eller garantibevis.
  • Køber kan vælge, om han vil tegne forsikring for bortkomst, tyveri eller ødelæggelse af pakken. Topforsport s.r.o. dækker ikke nogen udgifter eller porto-/forsendelsesomkostninger og hæfter ikke, hvis pakken ikke leveres, og overtager ikke pakker sendt efter efterkrav.
  Ovenstående anbefalinger berører ikke forbrugerens muligheder og rettigheder i henhold til gældende love, og deres formål er at muliggøre en klageafvikling så hurtigt som muligt
 2. Sælger skal udstede en skriftlig bekræftelse (reklamationsjournal) med angivelse af datoen for påberåbelse af retten fra ansvar for mangler, bekræftelsen af en reparation og dens varighed eller i givet fald metoden for reklamationsafviklingen.
 3. Reklamation skal afhjælpes og mangler afhjælpes uden ugrundet ophold og senest 30 dage efter reklamationsdatoen, medmindre Sælger og Køber aftaler en længere frist. Efter forgæves udløb af en sådan periode er Køber berettiget til at kræve en passende rabat på købesummen eller til at træde tilbage fra Købsaftalen.

Artikel 5.
Andre bestemmelser

Valg af fodtøjsmodel

 1. Inden du vælger et produkt, bedes du overveje de egenskaber, der kræves af den valgte model, formålet og brugsbetingelserne (f.eks. sport, type overflade osv.). Hver type varer er produceret til en bestemt type brug, og deres egenskaber er tilpasset sådan brug.
 2. Når du vælger sportsfodtøj, skal du sørge for, at den valgte størrelse præcist svarer til dine fødders behov. Vælg omhyggeligt typen af sko i henhold til din fods form og bredde, højden af svangen, vristhøjde og formen på hælbenet. Det anbefales stærkt at prøve sportsfodtøj meget omhyggeligt. Foden skal være solidt fastgjort for at forhindre bevægelse af foden inde i skoen og efterfølgende skader på indersålens foring i hældelen. En forkert valgt model, type eller størrelse af fodtøj kan desværre ikke være årsag til senere reklamationer. Men du kan finde mange nyttige værktøjer i vores E-shop (tabel over størrelser, blogs, skovælger osv.), eller du kan kontakte vores kundeservice direkte for at få hjælp.

Artikel 6.
Yderligere ydede tjenester og særlige produktkategorier

 1. I sektionen “Kurv” af grænsefladen forebeholder sælgeren sig retten til at tilbyde yderligere tjenester til køberen på dennes anmodning, nemlig (a-b):

      (a) “Udvidet returperiode”
      (b) "Pakkeforsikring"

Det er i sagens natur ikke muligt at trække sig tilbage fra leveringen af disse tjenester, efter at ordren er afsendt til køberen.

 1. "Pakkeforsikring" tjenesten giver køber ret til øjeblikkelig tilbagetrækning fra købsaftalen og tilbagebetaling i tilfælde af beskadigelse eller tab af pakken under leveringen. Efter køb af ydelsen forpligter Topforsport sig til at behandle reklamationer for varer, der er beskadiget eller bortkommet under transport, som en prioritetsag.        - Den gælder for alle transportformer, som Topforsport tilbyder.
         - Køber kan bruge ydelsen fra den forventede leveringsdato, der er meddelt i ordrebekræftelsen, indtil 24 timer efter leveringen af varerne.
         - Tjenesten kan kun købes én gang pr. ordre. Tjenesten gælder for alle fysiske varer i ordren.
         - Ydelsen er ikke forsikring eller nogen anden ydelse, der ydes som led i forsikringsvirksomheden.
 2. Tjenesten “Udvidet returperiode” giver Køber ret til at fortryde Købsaftalen uden at angive en grund og returnere de købte varer i en længere periode. Standardfortrydelsesfristen (se artikel 3.b, stk. 1) er, inden for denne service, yderligere forlænget med yderligere 30 dage. Fortrydelsesfristen er således 60 dage eller længere, hvis et forbrugerarrangement forlænger nævnte frist.
 3. Selv for varer, der returneres inden for rammerne af “Udvidet returperiode” tjenesten, forbeholder Sælger sig betingelsen om, at varerne ikke må bruges, udløbe, helt eller delvist forbruges eller beskadiges ud over at inspicere dem for at bestemme omfanget af deres tilsigtede brug. Varerne skal returneres i original emballage og med intakte tags
 4. Sælger giver Køber et digitalt produkt kaldet "Gavekort" (herefter benævnt "Gavekortet"). Kuponen er en unik kode beregnet til betaling i E-shoppen, hvor den kan bruges til alle varer fra det tilbudte sortiment. Kuponen kan kun indløses efter brugerregistrering og login. Værdikuponkoden skal indtastes ifeltet "Indsæt ny rabatkode" i indkøbskurven. Prisen for de valgte varer reduceres derefter med værdien af kuponen. Hvis kuponen bruges til at købe mere end ét produkt, gælder de samme regler som for "Værdirabatkode" (se Artikel 2. (14.a)).
 5. Kuponen kan ikke returneres eller refunderes. Værdien af kuponen kan kun bruges ved et engangskøb og kan ikke bruges til andre leverede tjenester, transportbetaling eller som betaling for levering. Kuponen er gyldig i 180 dage fra købsdatoen og bliver ugyldig efter denne periode.
 6. I tilfælde af at en Voucher anvendes til køb af varer og efterfølgende returnering af varerne inden for den angivne periode eller en accepteret reklamation, har Køber blandt andet ret til tilbagebetaling af værdikuponen.

Artikel 7.
Afsluttende bestemmelser

 1. Ugyldigheden af en bestemmelse heri eller af enhver kontraktlig ordning mellem parterne påvirker ikke gyldigheden og effektiviteten af de resterende bestemmelser.
 2. Disse vilkår og betingelser gælder ikke i tilfælde, hvor en person, der har til hensigt at købe produkter fra sælger, er en juridisk person eller en person, der bestiller varer inden for deres virksomhed eller selvstændige erhverv.
 3. En skabelon for meddelelsen om fortrydelse af købsaftalen udgør et bilag hertil (se bilag I).
 4. Købsaftalen og alle understøttende dokumenter er udfærdiget på dansk, og er underlagt de relevante love i Danmark.
 5. Disse vilkår og betingelser træder i kraft den 11.7.2022. Ændringer til vilkår og betingelser er forbeholdt.

ANNEX I

Fortrydelse af købsaftalen

 

Sælger:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Tjekkiet IČ: 29213291, IČO: CZ29213291

 

Adresse kun til korrespondance:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Tjekkiet

ADVARSEL! Denne adresse skal kun bruges i tilfælde af at Køber insisterer på at sende fortrydelsesmeddelelsen med posten i stedet for med e-mail, dette er ikke en adresse for returnering af varer. Adressen til returnering af varer kan findes på vores hjemmeside i afsnittet “Sådan returneres varer”

Køber:
Fornavn, Efternavn:
Adresse:

Køber giver hermed meddelelse til Sælger om, at de trækker sig ud af Købsaftaler for følgende produkter:

 

____________________________________________________________________________

Dato for modtagelse af varerne:
Ordrenummer:

 

Dato                                                                                                                   Købers Underskrift